معرفی اعضا هیئت مدیره گروه بازرگانی عامری

محمد ناصرعامری ( شرکت صنایع الکترونیک پارسیان ) رئیس هیئت مدیره 
رضا ناصر عامری (  ویرا نماد  ) نایب رئیس هیئت مدیره 
کاپیتان فرزاد پیروزپی ( ویرا موتورز ) مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 

سهامداران گروه بازرگانی عامری

 شرکت صنایع الکترونیک پارسیان  ۵۰ درصد
ویرا نماد ۲۵ درصد
 ویرا موتورز ۲۵ درصد