تهران ، خیابان نلسون ماندلا ( جردن ) ،  خیابان عاطفی غربی  ، شماره ۸۵۲۷۶۱

 

  تلفن گویا هلدینگ ویرا پارسیان : ۷۵۹۱۵ 

                              تلفن دفتر مرکزی : ۲۲۰۵۹۴۱۵