تهران ، نلسون ماندلا ( جردن ) ،  خیابان عاطفی غربی  ، شماره ۸۵

 

  تلفن گویا هلدینگ ویرا پارسیان : ۷۵۹۱۵

                              تلفن دفتر مرکزی : ۲۲۰۵۹۴۱۵