تهران ، خیابان ولیعصر (عج ) ،  روبروی مسجد بلال صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران ، شماره ۲۷۶۱

 

  تلفن گویا هلدینگ ویرا پارسیان : ۷۵۹۱۵

                              تلفن دفتر مرکزی : ۲۶۲۱۵۸۰۶-۲۶۲۱۵۸۰۷