این شرکت در سال 1392 ، بدلیل محدودیت هایی که در صنعت واردات دارو در کشور احساس می شد ، بر اساس تصمیم سهام داران و طبق مصوبه مجمع عمومی سال 1391 با هدف رفع موانع تحریم و ایجاد راهکار هوشمند بمنظور واردات مواد اولیه دارویی و دارو های خاص از کشور های تحت تحریم تشکیل شد. با عنایت به اینکه مجموعه هلدینگ ویرا پارسیان دارای شرکای تجاری خارجی و دفاتر منطقه ای در آسیا شرقی می باشد ، سهام داران بر این باور بودند که وجود بستر بالقوه در مجموعه امکان تامین مایحتاج بیماران در بخش فن آوریهای دارویی خاص را می تواند مهیا نماید و با این تصمیم میمون و فرخنده ، ویرا طب پارسیان پ به عرصه فعالیت گذارد. در حال حاضر این شرکت ضمن تامین بخشی از نیازهای دارویی بیماران در داخل کشور از طریق واردات دارو ، توانسته است در بخش مکمل های غذایی نیز فعالیت نموده و از این طریق خادم هموطنان ایران اسلامی باشد.

به امید داشتن ایرانی بدون آلام و بیماری انشاا...

 

5