شرکت MOATEL تحت برند KT کره جنوبی در ایران فعالیت می نماید. تولیدات این کارخانه در کشور کره مشتمل بر تجهیزات پسیو ترمینال ، اسپلیتر ، کابلهای مخابراتی ، تبدیل شونده های مخابراتی ، ماژول های مخابراتی و رایانه ای می باشد. ویژگی این شرکت ایجاد محصول متناسب با نیاز مشتریان خود در سراسر می باشد. 

 

MOATEL